Grønne anskaffelser-Tur til Alta!

Publisert: 24 januar 2023

Skrevet av: Thor Arne Rushfeldt

Thor Arne Rushfeldt- Fra Sorrisniva ishotell (Afrika som tema på årets hotell)

Vi ser alltid etter muligheter å forbedre vår kompetanse, og utvikle vårt eget nettverk innenfor innkjøps-Norge. Turen til Alta var slik sett midt i blinken for oss der vi fikk faglig input på verktøy, løsninger og metoder for å jobbe mer effektivt med offentlige anskaffelser.

Med DFØ, Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) og Alta kommune som arrangører så ble det levert et spennende program der det var workshoper med gode meningsutvekslinger. Det var også flere erfaringer som ble delt, og man fikk nye perspektiver. Temaer som som bærekraft, miljøvennlige løsninger og sirkulær økonomi var sterkt forankret i disse workshopene.

En gledelig overraskelse, også faglig, var omvisningen på Sorrisniva ishotell. De har tatt kvalitet, miljø og bærekraft på alvor, noe som viser seg gjennom ISO-sertifiseringene deres; 9001 og 140001.

Ishotellet er som kjent laget av is. Denne isen er kortreist, med arbeidskraft fra Alta. Når varmegradene melder sin ankomst smelter hele ishotellet ned og renner ut i Altaelva sammen med resten av snøen. Helt naturlig byggemateriale med andre ord!

Finnut er hele tiden ute etter å fremme miljøhensyn i anskaffelser, og det er noe som vi skal fortsette med i tiden som kommer. Vi skal være en pådriver for at det grønne skiftet skal gjennomføres på en suksessfylt måte der det offentlige, det private og selvfølgelig kloden vår profitterer på det.