Bjørnar Pedersen

Daglig leder

Bjørnar er daglig leder og kaptein på skuta. Han sørger for en stødig kurs fremover og sørger for at vi leverer et godt team, på tvers av ulike behov og utfordringer. Han er kundenes primærkontakt og jobber spesielt mye med offentlige anskaffelser knyttet til helse og rådgivingstjenester. Han er spesielt opptatt av å møte kundene på en god måte og bidra til at de får gjennomført gode og effektive innkjøp. Han er alltid ute etter de beste løsningene for kundenes problemer. Dette gjelder spesielt når det kommer til å koble på den rette ekspertisen fra Finnuts side.

Motto :

«Krev aldri mer av andre, enn du krever av deg selv.»

Bjørnar er utdannet siviløkonom og har mye erfaring som tidligere daglig leder for Polar Consulting, Scanvulk AS, TTB AS, Arbeidergata Eiendom og BBT Holding. I tillegg har han vært rådgiver for Norges Bank og Åge Tom Sivertsen, samt bedriftsrådgiver for Kredittkassen og Nordea, Regionbanksjef næring for Sparebank 1 Nord-Norge, Controller for North Salmon AS og økonomisjef for Mining and Industrial Technology AS. Han har vært daglig leder for Finnut siden 2018.

Fun fact:

Har besøkt alle steder i Finnmark med 100 eller flere innbyggere.

Ronald M. Pedersen

Seniorrådgiver

Ronald er en av de som har arbeidet lengst i Finnut, med over 14 års erfaring på ryggen. Gjennom årene har han vært innom de fleste typer anskaffelser, men det er spesielt innen tekniske avdelinger og anskaffelser som brøytekontrakter, biler, sommervedlikehold og teknisk utstyr han har sitt hovedfokus. Som seniorrådgiver innen offentlig salg og anskaffelser er han opptatt av kvalitet og effektivitet i arbeidet og at dette blir ivaretatt og videreført. Han mener også at hans viktigste bidrag som seniorrådgiver er å bistå med kompetanse som sikrer en helhetlig og klok rådgiving.

Motto :

“Alt for kunden”

Ronald er utdannet agronom og har i tillegg en utdannelse i administrasjon og forvaltning innen landbruk. Han har tidligere arbeidet for Univest og har vært daglig leder for ABRO Safer/Grynder, Distriktssjef salg i Finnmark for Macks Ølbryggeri AS og Forsikringsrådgiver for IF Skadeforsikring.

Fun fact:

Ronald har blitt trent av Åge Hareide i Molde og hilst på Cristiano Ronaldo på Praya D`El Rey i Portugal. Familie, Finnut, golf, fotball og fjellturer i Finnmark er toppen av lykke.

Jan Aslaksen

Seniorrådgiver

Jan har jobbet i Finnut i over 20 år og har vært en pådriver når det kommer til selskapets digitale utvikling, blant annet bruken av KGV og e-handel.

Motto :

“Det bør jo ikke overraske noen at løsningen ofte er enklere enn selve problemet”

Han har vært igjennom de fleste anskaffelser fra løypemaskiner til tørkepapir og i rollen som rådgiver jobber han for å ordne sømløse innkjøp hos kunden. Han er opptatt av å skaffe solide data som han også analyserer og tilgjengeliggjør. Han mener selv at det viktigste bidraget hans er å sikre at Finnut utnytter tilgjengelige og relevante data til fordel for kundene våre.

Fun fact:

Har vært trenerlærling i Barcelona, og er dessuten bedriftens ubestridte storfisker.

Thor Arne Rushfeldt

E-handelsansvarlig og rådgiver

Thor Arne kom som et friskt pust inn i Finnut i 2021, rett fra Universitetet i Tromsø, hvor han har tatt en bachelor i ledelse, innovasjon og marked med spesialisering i endringsledelse. Til tross for dette har han allerede arbeidet seg en betydelig kompetanse innen e-handel og offentlige anskaffelser. Han har hovedansvaret for Finnuts satsninger mot e-handel og har spisskompetanse på dette området. Thor Arnes viktigste bidrag i Finnut er støtten han gir kundene våre i arbeidet for å effektivisere bruken av kontrakter gjennom e-handel.

Motto :

“Møt alle på samme gode måte, men samtidig se deres individuelle behov.”

Thor Arne har en bachelor i ledelse og Innovasjon med fordypning i endringsledelse. I tillegg har han mange års erfaring som møbelmontør, kontorinstallatør og har arbeidet som butikkmedarbeider på en kontorforretning. Han har også jobbet i flere år som medarbeider på bensinstasjon.

Fun fact:

Thor Arne er veldig glad i å være ute i naturen, jakt og matlaging. Et høydepunkt i løpet av året er å invitere venner på rypemiddag som han lager helt fra bunnen av!

Andreas Rystrøm

Seniorrådgiver

Andreas ble en del av vårt team 1. oktober 2023 og er ansatt som seniorrådgiver. Han skal gjennomføre anskaffelser på vegne av kundene, styrke oss på salgssiden og bidra inn i bedriften med kompetanse og utvikling. Han ser fram til å møte kundene, bli kjent med leverandørmarkedet og bidra til at det blir signert nye konkurransedyktig innkjøpsavtaler. Han er opptatt av at samarbeidet mellom Oppdragsgiver og Leverandør skal fungere, alle parter i et avtaleforhold har rettigheter og plikter. Dialog og oppfølging er viktig. Han ser fram til å bidra for våre kunder til det beste for dem og for deres mål.

MOTTO:

Dialog, verden utvikles via dialog og møte mellom mennesker.

Andreas har mer enn 14 års erfaring med offentlige anskaffelser i Sykehusinnkjøp HF og Helseforetakenes innkjøpsservice AS, da med alle sykehusene i Norge som kunder. Han har vært innom mange forskjellig anskaffelser slik som flyavtalen til sykehusene og oppfølgingen av SAS, Norwegian og Widerøe, medisinske og tekniske gasser, medisinsk forbruksmateriell, medisinsk tekniskutstyr, insulinpumper, blodposer og noe konkulenttjenester. Andreas er utdannet siviløkonom fra Handelshøgskolen i Bodø. Tidligere har han arbeidet som rådgiver i Sparebanken Nord-Norge og som markedskonsulent i Varanger Kraft. Som student arbeidet han som ferievikar i Vadsø Fengsel og i en årrekke solgte han sportsutstyr på G-Sport i Vadsø.

FUN FACT:

Andreas er sjølaksefisker, i lag med en kompisgjeng har han fisket laks i Varangerfjorden i en årrekke. I tillegg har Andreas børstet støv av løpeskoene og tar seg gjerne en løpetur, og som leder i Vadsø skiklubb brenner han for skiidretten.