Siste frist for matanbudet og medisinsk forbruksmateriell

Publisert: 29 oktober 2023

Skrevet av: Bjørnar Pedersen

Her har vi samlet 20 kommuner til anbudet medisinsk forbruksmateriell. Selv om kommunene hver for seg står for et ganske stort volum, så utgjør de sammen et betydelig større volum. Det er dette som er visjonen til Finnut, effektivisere innkjøpene til kundene våre. Her får vi gjennom et anbud konkurranseutsatt medisinsk forbruksmateriell for mange kommuner, slik at de kan få gode innkjøpspriser og de får gjort det på en lovlig måte.

Det er forleøpig 16-17 kommuner i Nord-Norge som vil delta i mat anbudet. Konkurransen er delt opp i fire delkontrakter

  • Meieriprodukter
  • Frukt, grønnsaker og poteter
  • Kjøtt og kjøttprodukter
  • Kolonialvarer, egg, fjørfe og frossen fisk

Vi har ennå plass til flere kommuner, men fristen for deltakelse nærmer seg. Innen medio november må vi ha et svar for begge konkurransene.