Strengere miljøkrav fra 01.01.2024

Publisert: 21 oktober 2023

Skrevet av: Bjørnar Pedersen

For å redusere det offentlige sitt samlede klimaavtrykk eller miljøbelastning, vil det fra og med 1. januar 2024 komme en ny endringsforskrift som skjerper kravene for å vektlegge klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser. I dag sier forskriften at oppdragsgiver kan stille miljøkrav og bør vekte miljøkriteriet minst 30%. De nye endringene innebærer at klima- og miljøhensyn som hovedregel skal vektes med minimum tretti prosent. Forskriftendringene åpner for at det unntaksvis kan stilles klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen dersom det er klart at dette gir en bedre klima- og miljøeffekt enn bruk av tildelingskriteriet og dette begrunnes i anskaffelsesdokumentene.

Endringene vil gjelde for både for anskaffelsesforskriften, forsyningsforskriften og konsesjonskontraktforskriften. Dermed vil anskaffelser som reguleres av alle disse tre forskriftene påvirkes og gjelde for alle anskaffelser som har en anslått verdi på over kr. 100.000,- eks. moms. For anskaffelsesforskriften og forsyningsforskriften gjelder dette anskaffelser av vare-, tjeneste- eller bygge- og anleggskontrakter, eller gjennomføring av plan- og designkonkurranser.

DFØ har nå satt i gang et omfattende arbeid med å lage en veileder for endringene som skjer i forhold til endringene i klima- og miljøkravet som kommer fra årsskifte. Frem til 8. november kan interesserte komme med innspill til DFØ i forhold til arbeidet med veilederen. Etter planen skal veilederen være klar til midten av desember, og da får vi vite hvordan man skal håndtere og oppfatte de skjerpede klima- og miljøkravene i offentlige anskaffelser. Vi vil komme med ytterligere informasjon om de skjerpede klima- og miljøkravene så snart veilederen foreligger.