Innkjøpssirkelen ruller videre!

Publisert: 31 mai 2023

Skrevet av: Thor Arne Rushfeldt

https://pixabay.com/no/photos/elektrisk-ladning-veiskilt-skilt-2301604/

Elektrisk kraft

Finnut skal gjennomføre en offentlig anskaffelse etter anskaffelsesforskriftens del I og III på elektrisk kraft nå på vegne av 15+ kommuner.

Vi ser at behovet for elektrisk kraft har endret seg. Vi trenger ikke bare strøm til å få lys og varme i bygg. Vi trenger det til drivstoff for personbiler, jobbiler og anleggskjøretøy. Bruksmønsteret i Norge og verden endrer seg, knapphet på strøm påvirker strømprisene. Konkurranseutsetting av strøm og tilhørende tjenester har aldri vært viktigere.

Medisinsk forbruksmateriell

Innkjøpssirkelen jobber i hovedsak med å konkurranseutsette varer og tjenester som er veldig generiske for kommuner, og som ikke forringer lokalt næringsliv. Medisinsk forbruksmateriell er en slik anskaffelse der de aller færreste kommuner i Norge har en lokal bedrift som driver salg av dette.

Her har vi samlet 20 kommuner for å styrke storkjøpsfordelene til kommunene. Selv om kommunene hver for seg står for så stort volum, så utgjør de sammen et stort volum. Det er dette som er visjonen til Finnut, effektivisere innkjøpene til kundene våre. Her får vi gjennom et anbud konkurranseutsatt medisinsk forbruksmateriell for mange kommuner, slik at de kan få gode innkjøpspriser og de får gjort det på en lovlig måte. Det er selve definisjonen på effektive innkjøp.

Mat

Vi kommer også til å starte opp arbeidet med en tredje anskaffelse i innkjøpssirkelen som er matvarer. Dette er en av anskaffelsene som utgjør stor volum som alle trenger, og der vi ser at det er mulighet for å spare kommuner for store summer. Vi gleder oss til å sette i gang med denne og!

Kommune-Norge får stadig trangere økonomi og mindre ressurser tilgjengelig. Det blir viktigere og viktigere med effektivitet i innkjøp, og da er det greit at Innkjøpssirkelen ruller videre.