Kundehistorier

NordNorsk Reiseliv må, som mange andre forholde seg til regelverket ved offentlige anskaffelser. På grunn av størrelsen på organisasjonen har de ikke mulighet til å ha kompetansen internt og de har derfor hatt behov for en god og kompetent partner på dette området. Nordnorsk Reiseliv opplever samarbeidet som positivt og opplever de ansatte på Finnut som oppdaterte, hyggelige og imøtekommende, samt tjenestevillige i forhold til NordNorsk Reiselivs behov.
Vi har samarbeidet med Finnut over flere år. Vi er ikke den største organisasjonen, og mangler kompetanse på offentlige anskaffelser internt. Med det som bakgrunn har vi hatt behov for en partner som har dette under huden, og det har Finnut. Samarbeidet har vært veldig godt. De er oppdatert på sitt felt, og har veldig hyggelige og imøtekommende medarbeidere som er tjenestevillig i forhold til de behovene vi har.

– Trond Øverås, Administrerende direktør NordNorsk reiseliv


Finnut har vært en viktig innkjøpsfaglig samarbeidspartner for Vadsø kommune i mer enn 20 år. I starten handlet det mest om stordriftsfordelene knyttet til innkjøpssirkelen, mens i dag handler samarbeidet om å ivareta de alle sidene ved offentlige innkjøp på en hensiktsmessig måte. Det offentlige innkjøpsområdet har utviklet seg enormt over forholdsvis kort tid. Det å kunne utarbeide- og invitere til konkurranser som er attraktive for alle typer aktører samtidig som man sikrer god transparens og nødvendig dokumentasjon krever kompetanse og kunnskap.

«For Vadsø kommune har det vært- og er av avgjørende betydning å ha tilgang til slik nødvendig innkjøpsfaglig kapasitet og kompetanse som Finnut besitter. Det kommunale innkjøpsområdet er svært dynamisk og det stiller store krav til at den innkjøpsfaglige kompetansen er tilgjengelig og tilstrekkelig utviklingsorientert. Vadsø kommune opplever at Finnut spesielt de senere år gjennom nye tilsettinger og elektroniske løsninger har tatt dette på stort alvor. Det gjør at Vadsø kommune opplever stor trygghet i møtet med ytterligere innkjøpsmessige muligheter og utfordringer.»

– Jens Betsi, Kommunedirektør, Vadsø kommune


Finnut har bidratt med anskaffelser for Alut og treffer på både kvalitet og profesjonalitet. Alut velger Finnut fordi de kjenner sitt fag, er ryddige og gjør ting til avtalt tid.
«Finnut er en profesjonell partner for Alut. Alut er veldig opptatt av å få levert de rette tingene; god kvalitet, god pris og med god service. Det er avgjørende for oss og Finnut er en profesjonell partner i den jobben der.»

– Odd Levy Harjo, Daglig leder Alut AS