Anskaffelser kan føre til mye hodebry. Det er mange lover og regler å forholde seg til, og det er viktig at ting blir gjort nøyaktig. Vi i Finnut har vi gjort det til vår ekspertise å arbeide med anskaffelser, slik at kundene våre slipper å bekymre seg for om de har alle detaljene på plass og om det har blitt gjort riktig. Vår kjennskap til lovverket gjør at kundene våre alltid kan være trygge på både lønnsomme og lovlige avtaler.

Finnut gjennomfører rundt 100 anskaffelser årlig, innen alle felt du kan tenke deg. Biler, advokater, bleier, arbeidsklær, markedsundersøkelser, kulepenner og traverser – listen er lang og ender langt fra der. Arbeidet med forskjellige typer anskaffelser har gitt oss et bredt kompetanseområde innenfor dette feltet. Vi kjenner regelverket og holder oss alltid oppdatert på fagområdet. I tillegg arbeider vi kontinuerlig med å kvalitetssikre og videreutvikle metodikken vår i tråd med regelverket. Velger du Finnut kan du være sikker på et godt resultat og en prosess i henhold til loven.

Innkjøpssirkelen

Gode løsninger er avgjørende for gode innkjøpsprosesser, spesielt med offentlige anskaffelser. Finnut har alltid vært ledende når nye og bedre løsninger blir rullet ut. I tillegg har vi utviklet en løsning for å gi kundene våre en større, samlet kjøpsstyrke – innkjøpssirkelen. Innkjøpssirkelen er en samlebetegnelse for de anskaffelsene vi gjennomfører for våre felles medlemmer med 3-4 års mellomrom. Dette er viktige innkjøp som er avgjørende for den hverdagslige driften i en kommune og består av følgende:

• Plast, papir og rengjøringsartikler
• Kontorrekvisita
• Matvarer
• Medisinsk forbruksmateriell
• Legemidler
• IKT-utstyr
• El-kraft
• Drivstoff

I tillegg har vi siden 2020 også etablert en egen innkjøpssirkel for kraftlag, nemlig «Innkjøpssirkelen Kraft», som består av følgende anskaffelser:
• Strømkabler og fiberkabler
• Arbeidsklær
• Forbruksmateriell til nettselskap
• Stolper
• Trafostasjoner
• Drivstoff


God oppfølging er kritisk for å kunne realisere målene med en avtale. Finnut tilbyr kontraktsforvaltning og har gode verktøy for oppfølging av avtalene. Dette gjør at det er lettere å følge opp utløpstid for avtale, hva som skal leveres, avtalelojalitet og tilgjengeliggjøre nyttefull informasjon for oppdragsgiveren angående avtaler.

Dette bidrar til å sikre at leverandøren oppfyller forpliktelsene sine, samt at virksomheten tar i bruk avtalen. Det er essensielt å være klar for hvor ansvaret i den enkelte sak ligger, og gjennom kontraktsforvaltning tydeliggjør Finnut nettopp det. Dette sikrer at ytelsene som du har avtalt faktisk blir levert. Finnut vil i tilfeller der det oppstår tvil hos oppdragsgiver være tilgjengelig for å kunne bistå, og dermed bli et sikkerhetsnett for kunden.

Det er alltid i alles interesse at samarbeidet mellom oppdragsgiver og leverandør blir best mulig, og kontraktsoppfølgingen bidrar til nettopp det. I tillegg avverger det muligheter for misforståelser og konflikter som kan sinke flere prosjekter. Klare linjer på veien minsker risikoen for kollisjon.


I Finnut er vi opptatt av å gi kundene våre de beste løsningene og er alltid fremst i rekka når det kommer til gode, tekniske løsninger. Ved offentlige anskaffelser er det mye som skal være på plass. Bruker en forskjellige plattformer kan det være vanskelig å ha full oversikt. Mange hopper fra nettsted til nettsted, noe som øker både tidsbruken og faren for å miste verdifull informasjon. Dette er også tungvint og lite dynamisk for deg som jobber som innkjøper.

Dette er reelle problemer som vi ønsker å hjelpe kundene våre med. Vi har derfor inngått et samarbeid med Mercell for å tilby en fullstendig plattform hvor du kan få oversikt over anskaffelsene og gjennomføre nye bestillinger på ett og samme sted. Fakturamatch muliggjør automatisk match av innkommende faktura mot ordre, slik at de kan gå direkte til bokføring uten videre behandling. Vi tilbyr administrasjonen av denne plattformen på dine vegner, kunden vår, slik at det eneste du trenger å gjøre er å logge deg inn og bestille de varene du ønsker deg.

Dette får du:

  • Vi oppdaterer avtaleoversikten kontinuerlig, slik at riktig og gjeldende informasjon er tilgjengelig for kunden
  • Vi sørger for at de katalogene som er fremforhandlet, havner på portalen med varer som har bilder, produktinformasjon, prisutvikling på varen osv.
  • Vi legger inn brukerne som skal ha tilgang til portalen