Bærekraftens inntreden i offentlige anskaffelser og bilverden

Publisert: 09 februar 2022

Skrevet av: Thor Arne Rushfeldt

regjeringen.no

Det blir stadig strengere å drive anskaffelser, kravene om sosial bærekraft og miljø blir strengere og strengere. Stortinget med regjeringen i spissen har skjerpet regelverket det siste året gjennom følgende grep:

1.januar 2022 ble det innført en ny forskrift om energi- og miljøkrav ved anskaffelse av kjøretøy til veitransport. I denne forskriften er det krav om nullutslipp i offentlige anskaffelser av personbiler, lette varebiler og bybusser. Kravet for personbiler trådte i kraft fra 1. januar 2022, kravet for lette varebiler trer i kraft fra 1. januar 2023.

 

  • Samferdselsdepartementet, Regjeringen.no (21.12.2022)

Dette gjør anskaffelsene som skal gjøres fremover vil være rettet mot mer klimavennlige løsninger, og vi som jobber med anskaffelser må være bevisst at dette er det eneste valget per nå.

Det innebærer at oppdragsgivere må, om de ikke har gjort det allerede, gå over fra fossil/hybrid- biler til nullutslippskjøretøy som hydrogen eller elektriske biler. Dette være seg om det er hjemmesykepleie, vaktmestere med varebil og til og med bybusser skal være dette nå.

Den grønne omstillingen har gjennomført nok et taktskifte, og oppdragsgivere, og ikke minst leverandører må nå mer enn noen gang henge med. Vi skal være konkurransedyktige, sikre gode vilkår for alle parter, og ikke minst;

Redde planeten.