Veien til gode innkjøp!

Finnut tilbyr tjenester innen offentlige anskaffelser, E-handel og kontraktsforvaltning. Vi jobber for å få de beste innkjøpsavtalene for våre kunder, både når det kommer til pris og kvalitet!

Ta kontakt

Anskaffelsen og tildeling av kontrakt

Behov, omfang og varighet avklares med oppdragsgiver. Konkurransen blir så lyst ut. Tilbudene kommer inn og tilbudsfristen løper ut. Tid for å gå igjennom tilbudene. Når det er gjort tildeles kontrakten til den leverandøren som har det beste tilbudet.

Kontraktsoppfølging og e-handel

Avtalen blir satt til liv, kontrakten legges inn i kontraktsmodulen til Mercell slik at oppdragsgiver har oversikt. Når kontraktene er på plass så kommer det kataloger inn fra leverandører så oppdragsgiver kan handle på avtalene i Mercell e-handel.

Innkjøpsstatistikk og kontraktsavslutning

Mercell produserer innkjøpsstatistikk på de aktuelle kontraktene. Når kontrakten utløper vil det bli lettere å kartlegge fremtidige behov for oppdragsgiver. En ny anskaffelsesprosess kan deretter settes i gang.

Anskaffelse
Tildeling av kontrakt
Kontrakts­administrasjon
E-handel
Innkjøps­statistikk
Terminering av kontrakt